તમારા પર જેનો ફોન આવે છે તેનું નામ બોલશે આ એપ્લિકેશન | Caller Name Announcer Apps

Caller Name Announcer Apps

Caller Name Announcer Apps : આજ કાલ ઇન્ડિયા ડીજીટલ બની ગયું છે એવા માં ગૂગલ પ્લયેસ્ટોર દ્વારા આવી છે મજાની એપ આ એપ માં છે ગજબ ના ફ્યુચર , આ એપ તમારા ફોન માં જેનો ફોન આવશે તેનું નામ બોલશે તમારે વારમ વાર ફોને જોવા ની જરૂર નથી તમારો ફોન જ ત્તામને કેસે કે કોણ … Read more

પરમાણું ખનીજ વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ |AMD Bharti 2022

પરમાણું ખનીજ વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨

પરમાણું ખનીજ વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ : તાજેતર માં નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૩૨૧ જેટલી ખાલી જગ્યા પર ભરતું કરવામાં આવશે આ ભરતી પરમાણું ખનીજ વિભાગ દ્રારા બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી ની બધીજ માહિત આ લેખ માં લઈશું તો મિત્રો આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચજો. પરમાણું ખનીજ … Read more

IOCL Apprentice ભરતી 2022, છેલ્લી તારીખ 30.૧૧.૨૦૨૨

IOCL Apprentice ભરતી 2022

IOCL Apprentice ભરતી 2022 : તાજેતર માં IOCL Apprentice દ્રારા નવી ભારત ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ ભરતી Indian Oil Corporation Limited દ્રારા તાલીમ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૪૬૫ જેટલી ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે ઈચ્છુક ઉમેદવાર અંતિમ તારીખ પહેલા અરજી કરી લેવી અરજી કરવા અને ભરતી ની … Read more

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ભરતી 2022 : નોકરી લેવા માંગતા તમામ ઉમેદવારો માટે ખુશ ખબર   મીકેનીકલ એન્જીનીયર, પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી અને જનરલ સ્ટ્રીમ  પર સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અમદાવાદ ખાતે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવા માં આવી છે કેટલી જગ્યા , લાયકાત , છેલ્લી તારીખ , વય મર્યાદા , અરજી કરવા ની પ્રક્રિયા વગેરે નીચે આપેલ છે . સરકારી પ્રિન્ટીંગ … Read more

Family Locator Online & GPS Tracker Best App Download

Protect and connect the people that matter most with comprehensive safety features for all times reception , on the online , and on the go — beat one place for added value and convenience. Enjoy modern, advanced tools that transcend a basic GPS phone tracker. Life360 membership offers a wide range of all-new services. Highlights … Read more

Gujarat University Recruitment 2022 |ગુજરાત યુનિવર્સીટી ભરતી ૨૦૨૨

Gujarat University Recruitment 2022

Gujarat University Recruitment 2022 : તાજેરતમાં ગુજરાત યુનિવર્સીટી દ્રારા નવી ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડવામાં અવી છે આ ભરતી માં ૧૧૭ થી વધુ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવાની છે તો ઈચ્છુક ઉમેદવાર સમય સર કરજી કરી સકે છે આ ભરતી ઓનલાઈન મોડ પર અરજી કરવાની રહેશે. મિત્રો આ ભરતી ની તમામ માહિતી આજે અપને આ લેખ માં … Read more

10પાસ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો ભરતી ૨૦૨૨

10પાસ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો ભરતી ૨૦૨૨

10પાસ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો ભરતી ૨૦૨૨ : તાજેતર માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં અવી છે આ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) દ્રારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી ની તમામ માહિતી આ લેખ માં લઈશું જેવી કે વય મર્યાદા , અરજી કરવાની રીત , લાયકાત વગેરે તો મિત્રો આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચવા વિનતી છે. 10પાસ ઇન્ટેલિજન્સ … Read more

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022,પગાર ૧૮,900 થી શરુ

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 : તાજેતર ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્રારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી વિવિધ પોસ્ટ માટે બહાર પદ્વવામાં આવી છે. જેમાં કુલ ૧૮૮ જેતળી પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવશે તો મિત્રો આજે અપને આ લેખ માં આ ભરતી ની તમામ માહિતી લઈશું તો મિત્રો આ લેખ અને સંપૂર્ણ વાંચવા … Read more

ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ કરો લીંક અહિથી.

ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડકરો લીંક અહિથી.

ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડકરો લીંક અહિથી :આજે આપણે આ લેખમાં ચૂંટણી કાર્ડ અને આધારકાર્ડ કઈ રીતે લિંક કરવું આજે આપણે આ લેખમાં જાણીશું આ બંને એકસાથે લિંક કરવું ખૂબ જરૂરી છે કારણ કે તમારી મતદાર યાદી કે કોઈપણ ડોક્યુમેન્ટમાં એક સરખા નામ રહે અને સરકારના રેકોર્ડમાં તમારું નામ એક સરખું રહે તે માટે સરકાર … Read more

ગુજરાત પોલીશ (LRD )ભરતી ૨૦૨૩, કરશે ૯૦૦૦ જગ્યા પર ભરતી

ગુજરાત પોલીશ(LRD )ભરતી ૨૦૨૩

ગુજરાત પોલીશ(LRD )ભરતી ૨૦૨૩ : તાજેરત માં ગુજરાત પોલીશ વિભાગ દ્રારા નવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે આ જાહેરાત LRd bhari 2023 એટલે કે લોક રક્ષક દળ માટે ની છે આ ભરતી માં લગભગ ૯૦૦૦ જેટલી જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી ૨૦૨૩ ના વર્ષ માં કરવામાં આવશે આ ભરતી ની જાહેરાત રાજ્યના ગુહમંત્રી શ્રી … Read more

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો