૧૦ અને ૧૨ પાસ ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી ૨૦૨૨, નોકરી મેળવા ની ઉતમ તક

ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી ૨૦૨૨ :ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા નાવિક અને યાંત્રિકની જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.આ ભરતી માં કુલ ૩૦૦ જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવાની છે. આ ભરતી માં આકર્ષક પગાર રાખવામાં આવ્યો છે તો મિત્રો આજે અપને આ લેખ માં આ ભરતી વિષે ની તમામ માહિતી મેળવીશું.

૧૦ અને ૧૨ પાસ ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ
પોસ્ટ નું નામનાવિક અને યાંત્રિક
જાહેરાત ક્રમાંક01/2023 બેંચ
કુલ જગ્યા૩૦૦
અરજી કરવાનો મોડઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થાનભારત
અરજી કરવા નું શરુ08/09/2022
છેલ્લી તારીખ22 /09/2022
સત્તાવાર વેબસાઈટjoinindiancoastguard.gov.in

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

પોસ્ટ નામજગ્યા
નાવિક (જનરલ ડ્યુટી)225
નાવિક (ડોમેસ્ટિક બ્રાંચ)40
યાંત્રિક (મિકેનિકલ)16
યાંત્રિક (ઈલેક્ટ્રીકલ)10
યાંત્રિક (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ)09
કુલ જગ્યા300

શૈક્ષણિક લાયકાત

નાવિક (જનરલ ડ્યુટી) :માન્ય (COBSE) બોર્ડમાંથી ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર વિષય સાથે ધોરણ 10+2 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

નાવિક (ડોમેસ્ટિક બ્રાંચ) :માન્ય (COBSE) બોર્ડમાંથી૧૦ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

યાંત્રિક (મિકેનિકલ, ઈલેક્ટ્રીકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ) : :માન્ય (COBSE) બોર્ડમાંથી૧૦ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ તથા માન્ય 3 થી 4 વર્ષનો ડીપ્લોમા કોર્ષ ઈલેક્ટ્રીકલ. વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ જાહેરાતમાં વાંચો.

વય મર્યાદા :

૧૮ થી ૨૨ વર્ષ સુધી.

પગાર ધોરણ :

૨૧,૭૦૦ અને ૨૯,૨૦૦

અરજી ફી :

  • જનરલ / OBC / EWS માટે ૨૫૦ રૂપિયા
  • SC ST માટે કોઈ ફી નથી

મહત્વ ની તારીખો

  • અરજી કરવા માટેની તારીખ : ૦૮.૦૯.૨૦૨૨
  • અરજી કરવા ની છેલ્લી તારીખ : ૨૨/૦૯ ૨૦૨૨

અરજી કઈ રીતે કરશો .

નીચે આપેલ જાહેરાત માં વાંચો

મહત્વ નીકડીઓ

જાહેરાત માટે અહી કિલક કરો
અરજી કરવા માટે અહી કિલક કરો
હોમ પેજ અહી કિલક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો