બાયડ નગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨,છેલ્લી તારીખ ૦૭.૦૯.૨૦૨૨.

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨ :તાજેતરમાં બાયડ નગરપાલિકા દ્રારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે તો મિત્રો આજે આ ભારતી વિષે ની તમામ માહિતી મેળવીશું જેવી કે વય મર્યાદા, લયકાત વગેરે માહિતી માટે આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચવા વિનતી છે.

બાયડ નગરપાલિકા ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગબાયડ નગરપાલિકા
પોસ્ટ નું નામવિવિધ પોસ્ટ
નોકરી નો પ્રકાર તાલીમ
કુલ જગ્યાલગભગ ૧૧
અરજી કરવાનો મોડઓફલાઈન
નોકરીનું સ્થાનગુજરાત
આધારિત૧૧ માસ ના કરાર પર
છેલ્લી તારીખ07 /09/2022
સત્તાવાર વેબસાઈટ

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ :

પોસ્ટની નામ જગ્યાઓ
સેનેટરી ઓફીસર ૦૨
એન્જીનીયર ૦૧
કલર્ક / ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટીંગ 0૪
ડ્રાઈવર ૦૩
ફાયરમેન ૦૧

લાયકાત

સેનેટરી ઓફીસરITI કે ૧૨ પાસ પછી સેનેટરી ની પરિક્ષા પાસ
એન્જીનીયરબી.એ સિવિલ
કલર્ક / ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટીંગકોઈ પણ સ્નાતક
ડ્રાઈવરહેવી લાઇસન્સ , સ્નાતક
ફાયરમેનફાયરમેન પરિક્ષા પાસ , સ્નાતક

વય મર્યાદા :

તાલીમ ના નિયમ અનુસાર

પગાર ધોરણ :

તાલીમ ના નિયમ અનુસાર સાઈપેંડ આપવામાં આવશે.

સેલેક્સન પ્રોસેસ :

આ ભરતી માટે ઈન્ટરવ્યું માં પાસ થનાર ઉમેદવાર ને પસંદ કરવામાં આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી :

આ ભરતી ઓફલાઈન મોડ માં કરવામાં આવશે તેથી આ ભરતી માં લાયક ઉમેદવાર પોતાના જરૂરી અને અનુભવના પુરાવા લઇ જાહેરાત માં આપેલ સરનામાં પર પોચી જવાનું રહેશે.સરનામું નીચે આપેલ જાહેરાત માં આપેલ છે.

મહત્વ ની કડીઓ :

જાહેરાત વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો