WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 ,ઓનલાઈન અરજી કરો @sbi.co.in

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ૫૦૦૦ જગ્યા માટે ક્લાર્ક ની પોસ્ટ માટેની જાહેરાત બહાર પાડી છે આ ભરતી માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો એ sbi ની સતાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ઓનલાઈન અરજી કરવા ની રહશે SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 સત્તાવાર વિભાગ State Bank of India (SBI) પોસ્ટ નું નામ ક્લાર્ક જાહેરાત ક્રમાંક CRPD/CR/2022–23/15 … Read more