GMDC ભરતી ૨૦૨૨ ,છેલ્લી તારીખ ૩૧.૦૮.૨૦૨૨

GMDC ભરતી ૨૦૨૨ : ગુજરાત મીનેરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્રારા નવી તાલીમ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતી માં મેનજર માટે ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે આ ભરતી માં 45 થી લઇ ૫૫ વર્ષ ના ઉમદવાર અરજી કરી શકશે આ લેખ માં આ માટે ની તમામ માહિતી જેવી કે વય મર્યાદા , લાયકાત , અરજી કઈ રીતે કરવી જાણવા માટે આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચો.

GMDC ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગગુજરાત મીનેરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
પોસ્ટ નું નામવિવિધ મેનેજર ની પોસ્ટ
જાહેરાત ક્રમાંક
કુલ જગ્યા૦૩
અરજી કરવાનો મોડઓફ લાઈન
નોકરીનું સ્થાનગુજરાત
અરજી કરવા નું શરુ
છેલ્લી તારીખ૩૧.૦૮.૨૦૨૨
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://www.gmdcltd.com

પોસ્ટ : નામ

  • જેનરલ મેનેજર
  • ડેપ્યુટી મનેજર
  • સેનીયર મનેજર

વય મર્યાદા :

45 થી ૫૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત :

નીચે પ્રમાણે ની લાયકાત આ ભરતી માટે જરૂરિ છે.

પોસ્ટ નું નામ જરૂરિ લાયકાત જરૂરિ અનુભવ
જેનરલ મેનેજર મેકેનીકલ/ઇલેક્ટ્રિક/ પાવર એન્જીનીયર (કોઈ પણ એક )૨૦ વર્ષ
ડેપ્યુટી મનેજર મેકેનીકલ/ઇલેક્ટ્રિક/ પાવર એન્જીનીયર (કોઈ પણ એક )13-15 વર્ષ
સેનીયર મનેજરમેકેનીકલ/ઇલેક્ટ્રિક/ પાવર એન્જીનીયર (કોઈ પણ એક )12-13 વર્ષ

GMDC ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ?

ઉમેદવારો જરૂરી લાયકાત અને અનુભવના પ્રમાણપત્રોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો સાથે નિયત પર્ફોર્મામાં (પરિશિષ્ટ મુજબ) સિનિયર જનરલ મેનેજર (ટેક.) GMDC લિ. ખાનીજ ભવન, 132 Ft.ને અરજી કરી શકે છે. રિંગ રોડ, યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-52 GMDC વેબસાઈટ પર આ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના 10 દિવસની અંદર પરબિડીયું પર અરજી કરેલ પોસ્ટને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. અધૂરી અથવા નિયત તારીખ પછી પ્રાપ્ત થયેલ અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

GPSC ભરતી ૨૦૨૨

મહત્વ કડિયો

જાહેરાત વાચો અહી કિલક કરો
બીજી સરકારી ભરતી અહી કિલક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો