ગુજરાત બોર્ડનું કેલેન્ડર જાહેર 2022-23નું ,10 અને 12ની પરીક્ષા 14 માર્ચથી શરૂ થશે

ગુજરાત બોર્ડનું કેલેન્ડર જાહેર 2022-23 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું વર્ષ 2022-23નું કેલેન્ડર જાહેર થયું છે આ કેલેન્ડર ધોરણ 10 અને 12ની પ્રથમ અને બીજા સત્ર ની પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ અને ૨૦૨૩ ની રજાઓ જાહેર કરવા માં આવી છે . ધોરણ 10 અને ૧૨ ની પરીક્ષા ૧૪ માર્ચ ના રોજ શરુ થશે અને ૩૧ માર્ચ ના રોજ પૂર્ણ થશે .

9થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષા

ધોરણ 9થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષા 10 ઓક્ટોબરથી  થી ૧૮ ઓક્ટોબરના રોજ લેવમાં આવશે . આ પરીક્ષા ઓં માં પરીક્ષા વર્ષ 2019-20માં દ્વારા અમલ આવેલી પદ્ધતિ અનુસાર પરીક્ષા લેવામાં આવશે તથા બીજા સત્ર ની પરીક્ષા 27 જાન્યુઆરી 2023જ થી લઇ ને 4 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી યોજાશે . તેમજ વાર્ષિક પરીક્ષા 10 એપ્રિલથી 21 એપ્રિલ સુધી લેવાશે .

ધો.10 અને 12ના પરિણામ (૨ મહિના અગાઉ )

ધો.10 અને 12ના પરિણામ મેં મહિના પહેલા ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ની વેબસાઈટ પર જાહેર કરવા માં આવ્યું હતું ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું 65.18 ટકા પરિણામ . જેમાં સુરત જિલ્લાનું સૌથી વધુ 75.64 ટકા અને પાટણ જિલ્લાનું સૌથી ઓછું 54.29 ટકા પરિણામ આવ્યું હતું.  તેમજ ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું પરિણામ 86.91 ટકા પરિણામ આવ્યું . છેલા ૧૨ વર્ષ ના રીઝલટ થી શ્રેષ્ઠ રીઝલટ આ વખતે ૧૨ સમાન્ય પ્રવાહ નું હતું .12 સાયન્સનું 72 ટકા પરિણામ આવ્યું હતું. 196 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ અને 3,306 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવ્યો હતો.

content sources : www-divyabhaskar-co-in

ગુજરાત બોર્ડનું 2022-23 કેલેન્ડરઅહીં ક્લિક કરો
OJasgujarats.com home page અહી કિલક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો