ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ સર્તીફીકેટ ૨૦૨૨

તાજેતરમાં ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ ના સર્તીફીકેટ બહાર પાડવામાં આવેલા છે આ સર્ટીફીકેટ એ જ વિધાર્થીઓ લઇ સકે છે જે લોકો એ આ પરિક્ષા માં અગાઉ ભાગ લીધેલા છે. તો વાચક મિત્રો આજે આ લેખ માં આજે અપણે આ ક્વીઝ નું સતીફીકેટ કઈ રીતે મેળવવું તે માટે ડીટેલ માં માહિતી મેળવીશું . તથા ક્વિઝ ને જોડતી બીજી માહિતી પણ આ લેખમાં આજે અપણે લઇ શું.આ માહિતી મેળવવા માટે આ લેખ ને સંપૂર્ણ વચવા તમને વિનતી છે .

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ સર્તીફીકેટ ૨૦૨૨ :

Name of Quiz Competitionગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ
Competition Comes UnderEducation Department Of Gujarat
Mode of RegisterOnline Mode
Eligible StudentAbove 9th Standard (School and Non-School Both)
Name of Articleગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ સર્તીફીકેટ ૨૦૨૨
Categoryસર્ટીફીકેટ
Official websitehttps://g3q.co.in/

આ પણ વાંચો : પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨

: GPSSB ગ્રામ સેવક મેરિટ લિસ્ટ 2022, જાહેર અહી કિલક કરો

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ સર્તીફીકેટ ૨૦૨૨ : કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું સર્ટીફીકેટ:

સ્ટેપ 1 : સો-પ્રથમ તમે સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ ને લોગીન કરો

સ્ટેપ ૨ : તેમાં લોગીન કરી તમારી માહિતી નાખો અને સબમિટ કરો .

સ્ટેપ ૩ : તેમાં તમને ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ નું ઓપ્સન મળશે તેમાંથી તમારું સર્ટીફીકેટ મેળવી લો .

નોધ : આ સર્ટીફીકેટઅગાઉ પરિક્ષા આપેલ કે પરિક્ષા માં ભાગ લીધેલા વિધાર્થીઓ ને જ મળશે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ કિવઝ સર્તીફીકેટ ૨૦૨૨ : માટે ની મહત્વ ની કડી ઓ :

ગુજરાત ગુરુ જ્ઞાન કિવઝ સર્તીફીકેટ ૨૦૨૨ Click Here
નવી નોધણી માટે Click Here

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો