જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતી 2022,છેલ્લી તારીખ ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (અંદાજીત)

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતી 2022 : તાજેતર માં જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા નવી ભરતી માટે જાહેરાત રજુ કરવા માં આવી છે આ ભરતી માટે જે પણ લોકો ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય તે પોતાનું ફોર્મ નક્કી કરેલ સરનામાં પર જરૂરી પુરાવા સાથે પોહ્ચાડવા ના રહશે .

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતી 2022 : ને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે  કે પરીક્ષા ફી , લાયકાત , ફોર્મ ભરવાની છેલી તારીખ , વય મર્યદા વગેરે માહિતી નીચે લેખ માં આપેલ છે તો આગળ વાચવા વિનતી .

જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતી 2022

ભરતી બોર્ડ જીલ્લા પંચાયત ભરૂચ
પોસ્ટનું નામકાયદા સલાહકાર
ટોટલ જગ્યા૦૧ જગ્યા
ભરતી સ્થાનભરૂચ, ગુજરાત
ભરતી પ્રકીર્યા ઓફલાઈન
અરજીની છેલ્લી તારીખ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (અંદાજીત)
અધિકૃત વેબસાઇટhttps://bharuchdp.gujarat.gov.in/

પોસ્ટ નામ

  • કાયદા સલાહકાર

જગ્યાઓ

  • 01 જગ્યા

શૈક્ષણિક લાયકાત

(૧) સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીની કાયદાના સ્નાતકની પદવી. (L.L.B)

(૨) વકીલાતની કામગીરીનો લઘુત્તમ પાંચ વર્ષનો અનુભવ તે અનુભવ પૈકી નામ. હાઇકોર્ટમાં ઓછામાં ઓછો ૩ વર્ષની વકીલાતનો અનુભવ અથવા સરકારી વિભાગો વિભાગીય કચેરીઓમાં સરકાર વતી ના. સુપ્રીમ કોર્ટ હાઇકોર્ટ કેસમાં બચાવની કામગીરીનો ૩ વર્ષનો અનુભવ.

(૩) ccc+ કક્ષાનું કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન

આ પણ વાચો : IBPS દ્રારા બેંક માં આવી ભરતી ૨૦૨૨

વય મર્યાદા

  • 50 વર્ષ

પગાર ધોરણ

રૂ.૬૦,૦૦૦/- સરકાર ના નિયમ મુજબ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • જે પણ લોકો આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય તેમને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલવાના રહશે .

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજીની છેલ્લી તારીખ : ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (અંદાજીત)

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
હમારા હોમ પેજ પર જવા Click Here

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો