કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી દ્રારા ભરતી ૨૦૨૨

કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી દ્રારા ભરતી ૨૦૨૨ :તાજેતરમાં કમિશનર ગ્રામ કચેરી દ્રારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી SWM કન્સલ્ટન્ટ ની પોસ્ટ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી ૧૧ માસ ના કાકર આધારિત બહાર પાડવામાં આવી છે અને આ ભરતી ની અરજી ઉમેદવારે ઓફ લાઈન કરવાની રહેશે. તો જેપણ ઉમેદવાર આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા હોય તે આ લેખ ને પૂરો વાંચે.

કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી દ્રારા ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગકમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી
પોસ્ટ નું નામSWM કન્સલ્ટન્ટ
જાહેરાત ક્રમાંક
કુલ જગ્યા01
અરજી કરવાનો મોડઓફલાઈન
નોકરીનું સ્થાનગુજરાત
અરજી કરવા નું શરુ18.08.2022
છેલ્લી તારીખ01.09.2022
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://ruraldev.gujarat.gov.in/

આ પણ વાંચો : 10 પાસ ITBP ભરતી ૨૦૨૨ , છેલ્લી તારીખ [email protected]

વય મર્યાદા

વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત :

  • માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયર ઇન એન્વાયરમેન્ટ
  • કમ્પ્યુટર નું જ્ઞાન
  • અભ્યાસ પૂરો થયા પછી ૫ વર્ષ નો અનુભવ
  • મેનેજમેન્ટ માં કામ કરેલ ઉમેદવાર ને અગ્રતા

આ પણ વાંચો : 10 પાસ GSRTC મહેસાણા ભરતી ૨૦૨૨ ,છેલ્લી તારીખ: 20 ઓગસ્ટ 2022

પગાર ધોરણ :

૪૦,૦૦૦ ફિક્ષ દર મહીને

મહત્વ ની તારીખો

  • અરજી કરવા માટેની તારીખ : ૧૮ /૦૮ /૨૦૨૨
  • અરજી કરવા ની છેલ્લી તારીખ : 0૧ /૦૯ ૨૦૨૨

અરજી કઈ રીતે કરવી ?

અરજી ઉમેદવારે ઓફલાઈન કરવાની રહેશે તેથી ઉમેદવારે જરૂરિ પુરાવા સાથે નીચે આપેલ સરનામાં પર મોકલી આપવાના રહેશે આ અરજી સમયસર પોચી જાય તેની જવાબદારી ઉમેદવાર ની રહેશે નહિ તો અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે નહિ.

સરનામું : કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી, બ્લોક નંબર ૧૬/૩ ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગર

મહત્વ ની સૂચનાઓ :

નીચે આપલે જાહેરાત માં વાંચો :

મહત્વ ની કડીઓ

જાહેરાત વાચવાઅહી કિલક કરો
સતાવાર વેબસાઈટઅહી કિલક કરો
હોમ પેજઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો