નાણા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨, ૬૦,૦૦૦ પગાર

નાણા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨ :તાજેતર માં નાણા વિભાગ દ્રારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ હરતી ૧૧ માસ ના કરાર આધારિત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતી માં નાણા વિભાગ દ્રારા કાયદા સલાહકાર માટે ના પદ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં ઓફ લાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તો મિત્રો આજે આં લેખ માં આપણે આ ભરતી વિશે ની તમામ માહિતી મેળવીશું.

નાણા વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગનાણા વીભાગ
પોસ્ટ નું નામકાયદા સલાહકાર
જાહેરાત ક્રમાંક01/૨૦૨૨૨૦૨૩
કુલ જગ્યા૦૨
અરજી કરવાનો મોડઓફલાઈન
નોકરીનું સ્થાનગાંધીનગર
અરજી કરવા નું શરુ૨૬ /૦૭ /૨૦૨૨
છેલ્લી તારીખબહાર પડયા ના 15 દિવસ માં
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://financedepartment.gujarat.gov.in/

વય મર્યાદા

આ ભરતી માટે વધુ માં વધુ ૫૦ વર્ષ ની વય નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત :

આ ભરતી માટે નીચે પ્રમાણે ની લાયકાત જરૂરી ગણવામાં આવશે.

  • એલએલબી
  • વકીલ તરીકે નો 5 વર્ષનો અનુભવ
  • હાઈ કોર્ટ માં ૩ વર્ષ નો અનુભવ
  • સરકારી કચેરીઓ માં કામ
  • CCC+ કમ્પ્યુટર નું બેસિક જ્ઞાન
  • ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષા નું જ્ઞાન
  • બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તથા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયામાં Enrolment ધરાવતા હોવા જોઈએ
  • વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ પર વિસિત કરો

આ પણવાંચો : SSC ભરતી ૨૦૨૨, 4300 જગ્યા માટે ભરતી @ssc.nic.in

પગાર ધોરણ :

આ ભરતી માટે બધા ભથ્થા મળીએ માશિક ૬૦,૦૦૦ પગાર નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

અરજી માટે ની ફી :

અરજી પત્રક સાથે “ઉપસચિવ, નાણાં વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર” ના નામનો રૂ. ૧૦૦/-નો Demand Draft મોકલવાનો રહેશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

આ ભરતી માટે ઉમેદવારે ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અરજી જરૂરિ પુરાવા અને અનુભવના સર્ટીફીકેટ જોડાવાના રહેશે. આ અરજી 15 દિવસ માં પોચી જાય ટે રીતે મોકલવી નહિ તો અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે નથી.આ અરજી નીચે પ્રમાણે ના સરનામાં પર મોકલી આપવી

સરનામું : નાયબ સચિવશ્રી (ક.ગ.), નાણાં વિભાગ, બ્લોક નં. ૪, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

આ પણવાંચો :LIC HFL ભરતી ૨૦૨૨ @lichousing.com

મહત્વ ની કડીઓ :

વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર વેબસાઈટ નો ઉપયોગ કરો :

જાહેરાત વાચવાઅહી કિલક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહી કિલક કરો
હોમ પેજઅહી કિલક કરો

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો