WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨ જાહેર

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨ : હાલમાં પી.એસ .આઈ બોર્ડ દ્વારા પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨ જાહેર કરવા માં આવ્યું છે લાગુ પડતા વિધાથી લીસ્ટ સતાવાર વેબસાઈટ પર થી ડાઉનલોડ કરી સકે છે . આ પહેલા પી.એસ .આઈ બોર્ડ દ્વારા લેખિત પરીક્ષા અને મેન પરીક્ષા નું પરિણામ પણ સતાવાર વેબસાઈટ ઉપર જાહેર કરી દીધું છે .

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨

ભરતી બોર્ડ Gujarat Police Department
Advt. No.PSIRB/202021/1
પોસ્ટ નામ UPSI / APSI / IO / UASI
ટોટલ જગ્યા 1382 Post ( Approx. )
પોસ્ટ કેટેગરી document verification list
ભરતી સ્થળ Gujarat
પરિણામ ની સ્તિતિ જાહેર
પરીક્ષા તારીખ 12 June 2022 & 19 June 2022
Official Websitepsirbgujarat2022.in

પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું ?

  • સવ પ્રથમ સતાવાર વેબસાઈટ પર જાવ psirbgujarat2022.in
  • ત્યાર બાદ પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ ૨૦૨૨ લીક શોધો
  • તેના પર કિલક કરો
  • pdf ડાઉનલોડ કરો
  • તમારા ફોન અથવા લેપટોપ માં સવે કરો
પી.એસ .આઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન લીસ્ટ અહી કિલક કરો
સતાવાર વેબસાઈટ અહી કિલક કરો

Leave a Comment