તલાટી મોક ટેસ્ટ ગુજરાતી વ્યાકરણ ૦૨

તલાટી મોક ટેસ્ટ ગુજરાતી વ્યાકરણ ૦૨ : આપવામાં આવી છે. જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો OjasGujarats.com સાથે. આ ક્વિઝ તમને પસંદ આવી હોય તો શેર કરી કમેંટ કરો. ધન્યવાદ

Subject:ગુજરાતી વ્યાકરણ
Quiz number:02
Question:15
Type:MCQ

TEST

[qsm quiz=11]

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો