વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022 ,સીધું ઈન્ટરવ્યું આપી નોકરી મેડવો

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી :તાજતર માં વલસાડ માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતી માં કુલ 30 જેતલી જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ ભરતી માં સુધુ ઈન્ટરવ્યું લેવામાં આવશે તો મત્રો આં ભરતી ની તમામ માહિતી મેળવવા માટે આ લેખ ને સંપૂર્ણ વાંચો.

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022

સૂચનાવલસાડ નગર પાલિકા ભરતી
પોસ્ટનું નામવિવિધ
કુલ જગ્યા30 પોસ્ટ
જાહેરાત નં.
ઈન્ટરવ્યું તારીખ૨૧,૨૨ ૦૯.૨૦૨૨
સ્થળ વલસાડ

કુલ પોસ્ટ અને લાયકાત :

અ.નં.વિગતસંખ્યાશૈક્ષણિક લાયકાત
1હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર4ITI, HSI, ડિપ્લોમા ઇન સેનેટરી પાસ + ગ્રેજ્યુએટ
2કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ આસીસ્ટન્ટ4ITI COPA પાસ + ધોરણ 12 પાસ
3ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર4ITI COPA પાસ + ધોરણ 12 પાસ
4ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ5ગ્રેજ્યુએટ + કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન
5ઈલેક્ટ્રીશ્યન (પંપમેન)2ITI ઈલેક્ટ્રીશ્યન પાસ
6એટેન્ડન્ટ ઓપરેટર (કેમિકલ પ્લાન્ટ)3BSC Chemistry
7ફીટર1ITI ફીટર + ધોરણ 12 પાસ
8પ્લંબર2ITI પ્લંબર + ધોરણ 12 પાસ
9ડ્રાઈવર512 પાસ + LMV વ્હીકલ + ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર
કુલ જગ્યા30

પગાર ધોરણ :

આ ભરતી તાલીમ માટે કરવામાં આવે છે તેથી આ માં પગાર નહિ પણ નિયમ અનુસાર સાઈપેંડ આપવામાં આવશે.

વય મર્યાદા :

જાહેરાત માં આપેલી નથી પણ તાલીમ ના નિયમ અનુસાર ગણી સકે છે.

અરજી કઈ રીતે કરશો :

આ ભરતી માં સીધું ઈન્ટરવ્યું લેવામાં આવશે તેથી જરૂરિ પુરાવા લઇ વલસાડ નગરપાલિકા કચેરી એ ૧૧.૦૦ આપેલ તારીખ અનુસાર જવાનું રહેશે. એક વાર જાહેરાત અવશ્ય વાંચી લેવા વિનતી છે.

મહત્વ ની કડીઓ

જાહેરાત જાણોઅહીંથી
હોમ પેજ જાણોઅહીંથી

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો