વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી 2022 ,319  પોસ્ટ પર આવી નવી જાહેરાત

રાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ (વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી 2022: તાજેતર માં ભારત માં બેરોજગારો માટે વિઝાગ સ્ટીલ ની ભરતી ૨૦૨૨ ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તો જે પણ લોકો આ આ ભરતી માં લાયકાત ધરાવતા હોય અથવા તો રાસધરાવતા હોય એ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે આપેલ સત્તાવાર વેબસાઈટપર જઈ ને ફોર્મ ભરી શકો છો.

વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી 2022: માટે ઉમેદવારે છેલ્લી તારીખ પેહલા આપેલ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ને પોતાનું ફોર્મ ભરી શકે છે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 18-08-2022 છે તે પહેલા પોતાનું ફોર્મ ભરી દેવું તે પછી સ્વીકારવા માં આવશે નહિ એ ખાસ ધ્યાન માં લેવું અને વધુ માહિતી અહી નીચે મુજબ આપેલી છે જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત ,ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું , વયમર્યાદા ,પસદગી પ્રક્રિયા ,અરજી કરવા માટે ની ફી કેટલી છે એ બધું આ લેખ માં આપેલું છે તો કૃપા કરીને આ લેખ ને પૂરો વાંચવા વિનંતી કરવામાં આવે છે .

વિઝાગ સ્ટીલ ભરતી 2022

ભરતી નું નામરાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ (વિઝાગ સ્ટીલ)
પોસ્ટવિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ
જગ્યાઓ319
ઓનલાઈન અરજી કરવની તારીખ05-08-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ18-08-2022
કેટેગરી સરકારી નોકરી
ભરતી માટે નું સ્થળ ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટhttps://www.vizagsteel.com/

પોસ્ટ ની જગ્યાઓ :

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
વિવિધ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ319

શૈક્ષણિક લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે આપેલ સાત્તાવાર જાહેર નોટીફીકેસન ને વાંચો

વય મર્યાદા:

  • વય મર્યાદા 01/April/2022 ના રોજ
  • ન્યૂનતમ – 18 વર્ષ
  • મહત્તમ – 25 વર્ષ

આ ભરતી માટે વાય મર્યાદા માં ઓછા માં ઓછી ૧૮ વર્ષ અને વધારે માં વધારે ૨૫ હોવી જોઈએ

અરજી ફી:

  • સામાન્ય / OBC / EWS ઉમેદવારો: રૂ. 200/-
  • SC/ST/PWD ઉમેદવારો: રૂ.100/-
  • PH ઉમેદવારો: રૂ.100/-
  • ચુકવણી ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા કરી શકાય છે

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટ અને SSB ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે..

અરજી કઈ રીતે કરવી?:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.vizagsteel.com/ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ:

  • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 05-08-2022
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 18-08-2022
  • પરીક્ષા તારીખ – 04 સપ્ટેમ્બર 2022

મહત્વપૂર્ણ કડી ઓ :

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
સત્તાવાર સાઈટClick Here
હમારા હોમ પેજ પર જવા માટે Click Here

Leave a Comment

telegram માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો